Mirasbırakanın sigorta alacaklarının tasarruf edilebilir kısmın hesabına etkisi nedir?

Mirasbırakanın

  • kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması veya
  • böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak tayin etmesi ya da
  • sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devretmesi

hâlinde, sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satın alma değeri terekeye eklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir