Mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısım nasıl hesaplanır?

  1. Mirasbırakanın borçları terekeden indirilir.
  2. Tenkise tabi oldukları ölçüde Mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları ve sigorta alacaklarının satın alma değeri terekeye eklenir.
  3. Bu şekilde hesaplanan tereke değeri üzerinden mirasçı olan altsoy, anne, baba ve eşin saklı payları bulunur. Vefat 4 Mayıs 2007 tarihinden önce ise mirasçı olan kardeşlerin de saklı payı hesaplanır. Bu tarihten sonra kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. Kardeşlerin altsoyları ile üçüncü zümre mirasçıların saklı payları yoktur.
  4. Saklı payların toplamı terekeden çıkarıldığı zaman bulunan değer mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir