Spor Federasyonlarının Ana Statülerinde bazı değişiklikler yapıldı.

15/1/2013 tarihli ve 28529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yürüyüş en üst liginde müsabakalara katılan kulüplerden ikişer üye,

10) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yürüyüş ligi gençler, yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerinde birinci olan kulüplerden birer üye,”

 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “Aralık veya Ocak” ibareleri “Ekim veya Kasım” olarak değiştirilmiştir.

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye final grubuna katılan kulüplerden;

i) Birinci kulübe beş üye,

ii) İkinci kulübe dört üye,

iii) Üçüncü kulübe üç üye,

iv) Final grubuna katılan diğer kulüplere ikişer üye,

v) Final grubuna katılmayan ancak genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamamlanmamış son iki şampiyonaya katılan kulüplere birer üye,”

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Buz Pateni Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (n) bentleri ile (i) bendinde geçen “ve Curling” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “,WCF, ECF” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “,WCF ve ECF’nin” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla:

1) Artistik buz pateni (senkronize branşı hariç) ve hız pateni spor dallarında, biten iki sezonda üst üste faaliyetlere katılan kulüplerin toplam sporcu sayılarının ikiye bölünüp buçuklar tamamlanarak ortalaması alınan sporcu sayısına göre; 3-10 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye, 11-20 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere dörder üye, 21-30 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere beşer üye, 31-40 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere altışar üye, 41 ve daha fazla sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere her 10 sporcu için birer üye ilave edilir.

2) Federasyonca düzenlenen biten iki sezon senkronize branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “,curling” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Ana Statü, Türkiye Cimnastik Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, cimnastik takımlarını, özel aerobik – step salonlarını, pilates salonlarını/stüdyolarını, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Spor Dalı : Federasyon bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cimnastik, genel cimnastik, akrobatik cimnastiktrampolin ile step, aerobik,  pilatesbarpiyobosu ball workout, cross fit, gymstickkangoo jumpemsemasistem egzersizleri, tae botrx ve zumba  branşlarını da ihtiva eden aerobik cimnastik spor dallarını,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIG, UEG, COMEGYM ve Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,”

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezonda, Federasyonca organize edilen kulüplerarası müsabakalarda; artistik bayan, artistik erkek, ritmik, aerobik, trampolin erkek ve trampolin bayan cimnastikbranşlarında takım halinde yarışan kulüplerin her kategorisi için birer üye,”

“(3) Delege hesaplamasına esas kategoriler; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerdir.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

1/10//2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Seçim tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine her yıl üç kez katılmış olan ve genel kurulun yapıldığı yıl faal olan dağcılık ihtisas spor kulüplerine iki üye, diğer dağcılık spor kulüplerine ise bir üye hakkı verilir.”

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 1 inci Lig büyükler goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların kulüplerine katıldıkları her takım için ikişer üye,

2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 2 nci ve 3 üncü Lig büyükler goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların kulüplerine her takım için birer üye,”

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (3), (7) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Herhangi bir yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan veya yükselme grubu müsabakalarında bir üst lige birinci şampiyon olarak çıkmaya hak kazanan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege,”

“7) Süper ligde yer alan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege verilir. Ancak bir sezon süper ligde olup, diğer sezon küme düşmüş ya da herhangi bir sebeple süper ligden ayrılmışsa veya 1 inci ligden süper lige çıkmışsa bu haktan yararlanamaz.

8) Süper ligde üst üste iki sezon şampiyon olan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilk sezon için bir, diğer sezon için bir, toplamda iki delege verilir. Ancak ilk sezon şampiyon olan kulüp ikinci sezon her ne surette olursa olsun ligden düşer veya çekilirse bu haktan yararlanır.”

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Federasyonca düzenlenen faaliyetlerin dışında, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü kick boks faaliyet ve organizasyonlarına katılacak kulüp, sporcu, idareci, hakem ve antrenörlere izinleri Federasyon tarafından verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WMC, IFMA, EMF’nin yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,”

“3) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği süper lige iki sezon üst üste katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

23/11/2014 tarihli ve 29184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olan kulüplere birer üye.”

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki sezon üst üste Federasyon etkinliklerine katılmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan en üst Türkiye satranç liginde yarışmaya katılarak tamamlayan kulüplerden dörder üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun alt ligi yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden ikişer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye kulüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan, final sıralamasına göre ilk 30 dereceyi elde eden kulüplerden birer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye kulüpler şampiyonası il yarışmaları gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye kulüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile belirlenecek toplam on beş kulüpten birer üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatında belirtilir.”

22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi  1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter.”

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  “her” ibaresi “ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde en az 3 yıl süreyle milli takım teknik direktörlüğü, baş antrenörlüğü veya milli takımlarda birinci veya ikinci yardımcı antrenörlük yapanlar arasından kura ile tespit edilmek üzere en fazla beş üye.”

“1) Genel kurulun yapıldığı tarihte en üst liglerde yer alan her takım için üçer üye,

2) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 1 inci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk altı sırayı alan her takım için birer üye,

3) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 2 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk iki sırayı alan her takım için birer üye,”

“5) Altyapı Türkiye Şampiyonasına katılarak her bir kategoride (genç, yıldız, küçük, minik) Türkiye 1 inciliği elde eden her takım ile bölgesel deplasmanlı liglerdeki her takım için biten sezonun sonunda, gruplarında elde ettikleri sıraya göre birer üye olmak üzere toplam kulüp temsilcilerinin yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde belirlenecek üyeler.”

MADDE 3 –  Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Liglere katılım, aidat, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis, görüntülü değerlendirme sistemi kullanım ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikişer” ibaresi “üçer” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Reklam, basılı yayın, evrak, sportif eşya ve malzeme satış gelirleri.”

“ı) Kira, işletme ve kurs gelirleri.”

“(6) Federasyon gelirlerinin tahsili öncelikle kulüp veya teşekkülün Federasyondan olan alacaklarından ve Federasyon tarafından bunlara yapılacak ödemelerden mahsuplaşma suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Federasyona faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm voleybol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yurt içi ve yurt dışına yayımlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi, programlanması, yayıncı kuruluş veya kuruluşları belirleme yetkisi münhasıran yönetim kuruluna aittir.

(2) Federasyon tarafından naklen veya banttan yayımlanmasına izin verilmeyen müsabaka televizyon, radyo, internet veya benzeri araçlarla yayımlanamaz.

(3) Yayın ve yayın gelirlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatında belirtilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir