Taahhüdü ihlal suçu ne zaman oluşur? Taahhüdü ihlalin cezası nedir?

Kredi kartı, banka kredisi, çek, senet borçlarını ödeyemeyenler için bir ceza öngörülmemiştir.  Alacaklılar icraya başvurabilir, ödenmeyen borç için hacze gelebilirler.

Borçlular haciz baskısıyla, eşyalarının haczedilmemesi ve komşularından da çekindikleri için, ödeme güçleri bulunmadığı halde yerine getiremeyecekleri ödeme taahhütleri vermektedirler. Borçlular taahhüdünü yerine getiremedikleri zaman tazyik hapsi ile karşı karşıya kalmaktadır.

  • “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
  • Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir.
  • Ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir.
  • Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.”

İcra dosyasına alacaklının muvafakatı ile veya İcra İflas Kanunu uyarınca takip konusu borcu ödeme taahhüdünde bulunan borçlu, taahhüdünü ihlal etmesi durumunda alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır.

Hapsin uygulanmasına başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu tutarı öder ise tahliye edilir. Ödemelerini tekrar keserse hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı verilecek olan tazyik hapsinin süresi 3 ayı geçemez.

Taahhüdü ihlal suçu için dava zamanaşımı taahhüdü ihlal fiilinden itibaren bir yıl, ceza zamanaşımı hapis kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıldır.

Borçlu hükümden sonra borcun tamamını öder veya alacaklı şikayetinden vazgeçerse ceza hakkında düşme kararı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir