2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre Şiddet Hareketleri Nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Alınması Durumunda Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler

Tedbirler:

Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

Daha fazlasını oku