669 sayılı KHK ile Milli Savunma Üniversitesinin kurulması

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Savunma Üniversitesi

            Kuruluş

            MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Daha fazlasını oku