İİK Uygulama Şekli, Tutulacak Defter, Dosya ve Diğer Basılı Kağıtların Düzenleme Şekli, Yargıtay Kararlarının Yayımlanması Nasıl Düzenlenir?

  • İcra ve İflas Kanununun uygulama şekli tüzükle,
  • icra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defterler ile dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenleme şekli yönetmelikle,
  • İcra ve iflas işlerine ait Yargıtay kararlarının düzenli olarak yayımlanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Daha fazlasını oku