Tenkis hangi sıra ile yapılır? Tenkis davası ne kadar süre içinde açılmalıdır?

Tenkiste sıra:

  • Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır.
  • Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.

Hak düşürücü süre:

  • Tenkis davası açma hakkı,
    • mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve
    • her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.
  • Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.
  • Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir