Tıp ve Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen, ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeyi ve çözmeyi amaçlayan hukuk dalıdır. Hasta ve hekim hakları, hastanelerin hukuki yapısı, sigorta hukuku, hatalı tıbbi uygulamalar, ilaç ve tıbbi malzeme hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku gibi konular Tıp ve Sağlık Hukuku ile ilişkilidir.

Ateşkan Hukuk Bürosu, Tıp ve Sağlık Hukuku’ndan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıkların çözülmesi için hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunduğumuz bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık personelinin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından (malpraktis) kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi,
  • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
  • SGK ile hastaneler ve eczaneler arasında Sağlık Uygulama Tebliği’nin uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
  • Devlet kurumlarına hastaneler ve eczaneler adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
  • Tıbbi cihaz ve malzemeleri ile ilaç hammaddelerine ilişkin üretim, dağıtım ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.