Vasiyet hangi şekillerde düzenlenebilir?

Vasiyetin geçerli olabilmesi için kanun üç şekilden birini zorunlu kılmıştır:

  1. resmî şekilde
  2. mirasbırakanın el yazısı ile ya da
  3. (istinai hallerde) sözlü olarak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir