Vasiyeti yerine getirme görevlisi nasıl denetlenir? Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu nedir?

Vasiyeti yerine getirme görevlisi nasıl denetlenir?

  • Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevinin yerine getirilmesinde sulh hâkiminin denetimine tâbidir.
  • Hâkim, şikâyet üzerine veya re’sen gereken önlemleri alır.
  • Vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetersiz olduğu, görevini kötüye kullandığı veya ağır ihmali tespit edilirse, sulh hâkimi tarafından görevine son verilir.
  • Bu karara karşı tebliğinden başlayarak onbeş gün içinde asliye mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu nedir?

Vasiyeti yerine getirme görevlisi,

  • görevini yerine getirirken özen göstermekle yükümlüdür;
  • ilgililere karşı bir vekil gibi sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir