Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de gayrimenkul satın alabilir mi? Bu konuda ne gibi sınırlamalar vardır?

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’den gayrimenkul satın almasına ilişkin temel esaslar şunlardır:
  • Yabancı uyruklu gerçek kişiler satın almış oldukları taşınmazlarda yapacakları projeleri iki yıl içinde Bakanlığın onayına sunmak zorundadırlar.
  • Yabancı uyruklu kişiler taşınmaz mülkiyetinin devrini, Türkiye’deki gerçek kişiler gibi Tapu Müdürlüğü’nde imzalanacak resmi senet ve tescil ile gerçekleştirmektedirler.
  • Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin satın alabileceği veya üzerinde sınırlı ayni hak kurabileceği taşınmaz toplamı 30 hektar (300 dönüm) ile sınırlıdır. Bu miktar, Bakanlar Kurulu kararıyla en fazla iki katına çıkartılabilir.
  • Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinmesi ve kiralaması mümkün değildir.
  • Yabancı gerçek kişilerin özel mülkiyetine konu olan alan, bir ilçe yüzölçümünün %10’unu geçemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir