Yabancıların 250,000 Amerikan Doları tutarında emlak yatırımı yaparak vatandaşlık alabilmesi için tapu zorunluluğu kaldırıldı.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine 07 Aralık 2018 tarihinde “satın aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği” ibaresi eklendi.

Böylelikle, Yönetmeliğin 20/2-b bendinin son hali şu şekilde değişmiş oldu:

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

Buna göre

  • Yabancıların vatandaşlığa başvurması için Tapu Sicil Müdürlüğü’nde satın alma işlemi yapması gerekmiyor. Noterde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin  tapu siciline şerhi yeterli olacak.
  • Ancak hakkında taşınmaz satış vaadi düzenlenen taşınmazın kat mülkiyeti ya da kat irtifakının kurulmuş olması gerekiyor.
  • Bedelinin peşin olarak satıcıya ödenmesi ve yapılan gayrimenkul yatırımı toplamının en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası olması gerekiyor.
  • Ayrıca tapu siciline taşınmaz satış vaadi sözleşmesi şerh edilirken, taşınmazın üç yıl süreyle devri ve terkininin yapılmayacağına dair taahhüdün de tapu sicilinine şerhi gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir