Yetkili İcra ve İflas Dairesi ile İcra Mahkemesi Nasıl Belirlenir? Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

  • Para ve teminat borcu için takip hususunda HUMK’nın yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Takibe esas olan sözleşmenin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.

  • Yetki itirazı, esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi önce yetki konusunu araştırır ve kesin karara bağlar.
  • İki icra mahkemesi arasında yetki uyuşmazlığı çıkarsa, HUMK’nın 25. maddesi uygulanır.

II. YETKİ

Yetki ve itirazları:

Madde 50 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

  1. Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.
  2. Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
  3. İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir