Boşanma Sebepleri: Zina

Md. 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina, eşlerden birinin, karşı cinsten başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesidir.

Cinsel ilişki dışındaki fiziksel yakınlaşmalar halinde zina nedenine dayalı olarak boşanma davası açılamaz. Eşlerin evlilik boyunca sadakat yükümlülükleri bulunduğu için, öpüşme, sarılma vs. gibi fiziksel yakınlaşmalar halinde genel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açmak gerekir.

Eşin hemcinsi ile cinsel ilişkiye girmesi halinde de zina sebebiyle boşanma davası açmak mümkün değildir. Ancak haysiyetsiz hayat sürme nedenine veya genel boşanma sebeplerine dayanmak mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir