Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (II) sayılı listenin B bölümünün 30. sırasında yer alan “köprülerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denizaltı karayolu tünellerin” ibaresi eklenmiştir.

Kararın birinci maddesinin birinci fıkrasına göre ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV öngörülüyor. Böylelikle denizaltı karayolu tünel ücretlerinin KDV’si %18’den %8’e indirilmiş oldu.

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

  1. a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18
  2. b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
  3. c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

             olarak tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir