16 Devlet, 4 Vakıf Üniversitesi kuruldu, 14 Üniversitenin ismi değişti.

1- Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin adlarının başına bulundukları illerin adları getirilerek sırasıyla “Bursa Uludağ Üniversitesi”, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi”, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”, “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi”, “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, “İstanbul Okan Üniversitesi”, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi”, “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi” ve “Yozgat Bozok Üniversitesi” şeklinde, Erzincan Üniversitesi’nin adı ise “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” olarak değiştirildi.

2- Toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm personelinin ücretlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren kesilecek gelir vergisi tutarı özel bir hesaba aktarılacak ve bu kaynak ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak. Özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenecek. (2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 177. madde)

10- Aşağıdaki isimler ile yeni üniversitelerin kurulması kararlaştırıldı:

 • Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
 • Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
 • Selçuk Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Konya Teknik Üniversitesi,
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
 • İnönü Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
 • İstanbul Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
 • Gazi Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
 • Sakarya Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Samsun Üniversitesi,
 • Mersin Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Tarsus Üniversitesi,
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Trabzon Üniversitesi,
 • Erciyes Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Kayseri Üniversitesi,
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi.
 • Anadolu Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Eskişehir Teknik Üniversitesi,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin bağlandığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

11- Kurulan yeni üniversitelere aktarılan fakülte ve bölümlerin bütçeleri, personelleri ve öğrencileri 2017-2018 öğretim yılında yeni üniversitelere aktarılacak. Kanunun çıktığı tarihte aktarılan fakültelere kayıtlı olan öğrencilere istemeleri halinde ilk kayıt yaptırdıkları üniversitelerin diplomaları verilecek.

12- Aşağıdaki vakıf üniversitelerinin kuruluşu onaylandı:

 • İstanbul’da Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İstanbul Atlas Üniversitesi
 • İzmir’de Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi
 • Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir