5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Disiplin Hapsi” Neyi İfade Eder?

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

l. Disiplin hapsi:

  1. Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen,
  2. seçenek yaptırımlara çevrilemeyen,
  3. önödeme uygulanamayan,
  4. tekerrüre esas olmayan,
  5. şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan,
  6. ertelenemeyen ve
  7. adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen

hapsi  ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir