5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Görevsizlik Kararı” Verilmesi Gereken Haller Nelerdir? “Görevsizlik Kararı” Sonrasında Ne Yapılır?

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu

Md. 5 –  (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir.

(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir