5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Malen Sorumlu” Neyi İfade Eder?

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında; (…)

i. Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, (…)

ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir