5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Şüpheli” ve “Sanık” Neyi İfade Eder? Demektir? “Şüpheli” ile “Sanık” Arasındaki Fark Nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bakımından şüpheli ve sanık, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Aynı kişi, hakkında yapılan soruşturma sırasında “şüpheli” olarak nitelendirilir. Kişi hakkında kovuşturmaya gerek duyulursa, “sanık” olarak nitelendirilir.

Md. 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a. Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

b. Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, (…) ifade eder.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin neyi ifade ettiği yasanın aynı maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir