671 sayılı KHK ile 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 17– 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Merkez: Milli Mayın Faaliyet Merkezini,”

MADDE 18– 6586 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakana bağlı olarak Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı” ibaresi “Milli Mayın Faaliyet Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 6586 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı” ibareleri “İnşaat Emlak ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan “Bakana karşı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir