7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlük tarihinden önce açılan davalarda hangi kanun uygulanacak?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun zorunlu arabuluculuğa ilişkin 3, 11 ve 12. maddeleri 02 Ocak 2018, diğer hükümleri yayım tarihinde (25 Ekim 2017) yürürlüğe girdi. Peki, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce açılan davaların durumu ne olacak? Bu husus Kanunun Geçici 1. maddesinde açıklığa kavuşturulmuş.

Yani,

  • 25/10/2017 tarihinden önce iş mahkemelerinde açılmış davalara o mahkemelerde devam edilecek. İlk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri ve Yargıtay’daki yargılama eski kanun hükümlerine göre yapılacak.
  • 25/10/2017 tarihinden önce o zamanki kanuna göre başka mahkemelerin görev alanına giren bir konuda açılan davalar, açıldığı mahkemede kesinleşip sonuçlandırılacak. 25/10/2017 tarihinden sonra açılacak davalarda ise iş mahkemeleri görevli olacak.
  • Arabuluculuğa ilişkin hükümleri 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten önce ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalarda arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacak.
  • İlk derece mahkemeleri tarafından 25/10/2017 tarihinde önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tabi olacak.

(1) Mülga 5521 sayılı Kanun gereğince kurulan iş mahkemeleri, bu Kanun uyarınca kurulmuş iş mahkemeleri olarak kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur.
(2) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.
(3) Başka mahkemelerin görev alanına girerken bu Kanunla iş mahkemelerinin görev alanına dâhil edilen dava ve işler, iş mahkemelerine devredilmez; kesinleşinceye kadar ilgili mahkemeler tarafından görülmeye devam olunur.
(4) İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tabidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir