Anayasa Mahkemesi Olağanüstü Halde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin şekil veya esas bakımından Anayasaya uygunluğunu denetleyebilir mi?

Anayasanın 148. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine göre:

“Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.”

Anayasanın bu hükmü, Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin hiçbir şekilde Anayasaya uygunluğunun denetlenemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararnamenin kapsam ve niteliği bakımından Olağanüstü Halde çıkarılan kanun hükmünde kararname olup olmadığını inceleyebilir. Kanun hükmünde kararnameyi kapsam ve nitelik bakımından uygun bulmazsa  olağan dönem kanun hükmünde kararnameler gibi Anayasaya uygunluk denetimine tabi tutabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir