Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN tahkim hakemliği sertifika programında ders verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 36 saatlik Tahkim Hakemliği Sertifika Programı kapsamında İzmir Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri 6 gün boyunca çeşitli konularda ders aldılar.

Cumartesi pazar günleri devam eden eğitimde, ilk hafta genel tahkim uygulamaları, ikinci hafta sigorta tahkim uygulamaları, üçüncü hafta ise Tüketici Hakem Heyetleri, Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler bünyesinde kurulan tahkim heyetlerinde hakemlik konuları işlendi.

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN eğitimin üçüncü haftasında iki günde toplam 12 saat ders verdi. 5. gün yapılan derste “Tüketici Hukuku ve Tüketici Hakem Heyetleri”, 6. gün yapılan derste ise “Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler bünyesinde kurulan tahkim heyetlerinde hakemlik” konuları işlendi.

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN özel hukuk alanında çeşitli konularda eğitimler vermektedir.

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’ın verdiği/verebileceği diğer eğitimler şunlardır:

  1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi
  2. Ticari İşletmelerin Hukuki Sorumlulukları
  3. Anonim ve Limited Şirketler
  4. Kambiyo Senetleri
  5. Kişisel Verilerin Korunması
  6. Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku
  7. Marka, Patent ve Diğer Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
  8. İcra ve İflas Hukuku
  9. Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ve Yabancı Yargı Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir