Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Olağanüstü Halde dahi kısıtlanamayacak temel hak ve hürriyetler nelerdir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre Olağanüstü Halde dahi korunması gereken Temel Haklar şunlardır:

  1. Yaşam Hakkı, (madde 2)
  2. İşkence Yasağı, (madde 3)
  3. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı, (madde 4/1)
  4. Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesi (madde 7)

MADDE 2 Yaşam hakkı

(1) Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.

(2) Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz:

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması;

b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme;

c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması

MADDE 3 İşkence yasağı

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

MADDE 4 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

(1) Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz. (…)

MADDE 7 Kanunsuz ceza olmaz

(1) Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

(2) Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir