Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. ATEŞKAN Avukatlık Bürosu, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık, dava takibi ve icra takibi hizmetleri sunmaktadır.

ATEŞKAN Avukatlık Bürosu, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü, idari uyuşmazlıklarının çözümü, hukuk mahkemelerinde görülen davalar, idare mahkemelerinde görülen davalar, icra dairelerinde yürütülen takipler, her türlü sözleşmenin hazırlanması, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık, anonim ve limited şirketlere hukuki danışmanlık konularında uzmanlaşmayı seçmiştir.

ATEŞKAN Avukatlık Bürosu’nun sunduğu hizmetler aşağıdaki faaliyet alanlarından biri veya birkaçına girmektedir. Daha fazla bilgi için ilgili bağlantıya tıklayınız.

 1. Kişiler ve Aile Hukuku
 2. Miras Hukuku
 3. Ticaret ve Şirketler Hukuku
 4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 5. Gayrimenkul Hukuku
 6. Tazminat Hukuku
 7. Tüketici Hukuku
 8. İdare ve Vergi Hukuku
 9. Bilişim Hukuku
 10. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 11. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 12. Tıp ve Sağlık Hukuku