ATEŞKAN Avukatlık Bürosu, Stadyum Metro İstasyonu’na ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne yürüme mesafesinde Bornova, İzmir’de kurulmuş olup Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ve TBB Reklam Yasağı’na uygun hukuki danışmanlık, dava takibi ve icra takibi hizmetleri vermeyi hedeflemektedir.

ATEŞKAN Avukatlık Bürosu’nun meslek ilkeleri şunlardır:

  1. Bağımsızlık: Avukatın savunma görevini ifa edebilmesi ve müvekkilin hakkını arayabilmesi hiçbir kişi ya da kurumun baskı ve yasaklarına maruz kalmaması ve bağımsız hareket edebilmesine bağlıdır.
  2. Dürüst davranma ve güvenilir olma: Vekalet ilişkisi dürüstlük ve güvene dayalı bir ilişkidir. Bu nedenle müvekkilin hukuki problemi hakkında tam olarak aydınlatılma, seçilecek hukuki yolların avantaj, risk, masraf ve süresi hakkında doğru bilgilendirilme, sürecin her aşamasında gelişmelerden haberdar edilme hakkı vardır.
  3. Garanti ve taahhütte bulunmama: Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü için seçilecek hukuki yolun muhtemel sonuçları hakkında müvekkil bilgilendirilir. Avukatın görevi müvekkili kazanımlarını arttırmak, kayıplarını en aza indirgemek ve bunu en kısa sürede, en az masraf ile yapmaktır. Ancak müvekkile yapılan hukuki tavsiyeler bir garanti ve taahhüt olarak algılanmamalıdır. Avukatın sunduğu çözüm müvekkilin verdiği bilgiler doğrultusunda en uygun olan yoldur. Sonradan ortaya çıkan, müvekkilin bilmediği veya gizlediği faktörler nedeniyle bir davanın sonucu hakkında garanti ve taahhütte bulunmak doğru olmadığı gibi, Avukatlık Meslek Kuralları gereği yasaklanmıştır.
  4. Sır saklama yükümlülüğü: Müvekkilin iş ile ilgili anlatacağı her husus sır saklama yükümlülüğü kapsamında gizli tutulacaktır. Müvekkilin dava konusu olayın her türlü detayı hakkında bilgi vermesi avukatın olaya en uygun hukuki stratejiyi belirlemesi bakımından önemlidir. Bu nedenle müvekkil, özellikle aleyhlerine olabilecek hususları avukatlarından gizlememelidir. Müvekkilin anlattığı hususların davada kullanılması her zaman şart değildir. Davada hangi ispat araçlarının ve hukuki stratejinin seçileceği müvekkilin onayı ile belirlenecektir. Müvekkilin gizli tutulmasını istediği hususlar gündeme getirilmeyecek, ancak bu bilgilerden faydalanarak müvekkilin kayıplarını en aza indirgeyecek dava stratejisi belirlenecektir.
  5. Ayrımcılık yasağı: Irkı, milliyeti, cinsiyeti, dini, dili veya politik görüşü ne olursa olsun  tüm müvekkillerin hak ettikleri en iyi hukuki hizmeti alma hakları vardır.
  6. İşi reddetme hakkı: Avukatın hukuka veya ahlaka aykırı işler ile bilgisinin yetmediği işleri reddetme hakkı vardır. Uzmanlık alanımıza girmeyen konularda başka avukatlar hakkında öneride bulunulur. Başka bir avukata vekalet vermiş müvekkillerin vekaleti, azil veya istifa olmadan alınmaz.
  7. Ulaşılabilirlik: İhtiyaç duyan müvekkil ve müvekkil adaylarına en geç takip eden mesai günü sonuna kadar randevu verilir. Müvekkilin sorularına en geç takip eden mesai günü sonuna kadar cevap verilir. Müvekkil hukuki sürecin her aşamasından elektronik ortamda (email veya WhatsApp mesajları) bilgilendirilir.
  8. ATEŞKAN Avukatlık Bürosu, hukuki uyuşmazlığın asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak kaydıyla  işin niteliğine, harcanacak emek ve mesaiye göre en uygun vekalet ücreti ile çözülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine inanır.