Bankaların Hesap İşletim Ücreti Alması Artık Yasal Değil

Bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmü, Danıştay 15. Dairesi’nin 2014/9570 E. 2018/1194 K. Sayılı kararı ile iptal edildi.

Karara göre, tüketiciden alınacak ücret, masraf ve komisyonlar BDDK tarafından belirlenirken, kanunun ruhuna ve tüketicinin korunması amacına uygunluğunun denetlenmesi önem arz etmektedir.

Her ne kadar BDDK tarafından dosyaya sunulan beyanda “bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak tanımlansa da “hesap işletim ücreti” ile ilgili dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı, davalı tarafın savunmasındaki hususların hesap işletim ücretine dayanak olamayacağı ifade edilen kararda, açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenlemenin, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir