Çin Nasıl Borçlandırıyor? Çin’in Yabancı Hükümetlerle Yaptığı 100 Kredi Sözleşmesine Nadir Bir Bakış

Günümüzde Çin, dünyanın en büyük resmi kredi vereni haline gelmiştir, ancak Çin’in yabancı hükümetlerle yaptığı borç sözleşmelerinin hüküm ve koşulları hakkında temel gerçeklere sahip değiliz.
Çinli kredi kurumları ve onların kredi açtığı hükümetler arasında yapılan sözleşmelerden pek azı yayınlandı veya araştırmacılar üzerinde çalıştı.
Mart 2021 yılında, Çin’in dış borç vermesinin yasal koşullarının ilk sistematik analizini yapan bir makale yayınlandı. Biz bu makalenin gayriresmi çevirisini sitemizde bölümler halinde yayınlamayı hedefliyoruz.
Bu makale, Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Okyanusya’daki 24 gelişmekte olan ülkede Çin kredi kuruluşları ile yabancı hükümet borçluları arasındaki 100 sözleşmeyi toplayıp analiz ediyor ve bunları başka kredi verenlerin yaptığı diğer iki taraflı, çok taraflı ve ticari borç sözleşmeleri ile karşılaştırıyor.
Bu karşılaştırma sonucunda, Çin’in yaptığı sözleşmelerde üç ana anlayış ortaya çıktığı tespiti yapılıyor:
Birincisi, Çin sözleşmeleri, borçluların borcun şartlarını ve hatta varlığını açıklamasını engelleyen sıra dışı gizlilik hükümleri içeriyor.
İkincisi, Çinli borç verenler, borç veren tarafından kontrol edilen gelir hesapları gibi teminat düzenlemeleri ve borcu toplu yeniden yapılandırmanın dışında tutma taahhütleri (“Paris Kulübü” hükümleri bulunmuyor.) kullanarak diğer alacaklılara göre avantaj sağlamaya çalışıyorlar.
Üçüncüsü, Çin sözleşmelerindeki iptal, hızlandırma ve istikrar hükümleri, borç verenlerin borçluların iç ve dış politikalarını etkileme potansiyeline sahiptir.
Bu şartlar mahkemede uygulanamaz olsa bile, gizlilik, kıdemlilik ve politika etkisinin karışımı, bağımsız borçlunun kriz yönetimi seçeneklerini sınırlayabilir ve borçların yeniden müzakere edilmesini zorlaştırabilir.
Genel olarak, sözleşmeler kredi risklerini yönetmek ve uygulama engellerini aşmak için yaratıcı tasarım kullanıyor ve Çin’i gelişmekte olan dünyaya güçlü ve ticari açıdan anlayışlı bir borç veren olarak sunuyor.

 1. Giriş
 2. Veri kümesi ve metodolojisi: Çin’in yaptığı 100 sözleşme ile başka kredi verenlerin yaptığı 142 sözleşmenin kodlanması
 3. Temel bulgular:
  1. Gizlilik: Çin sözleşmeleri alışılmışın dışında gizlilik hükümleri içeriyor
  2. Rüçhan hakları ve teminatlar: Çinli kredi verenler, geri ödeme olasılıklarını en üst düzeye çıkarmak için resmi ve gayri resmi teminat düzenlemeleri kullanıyor.
  3. Öncelikli alacaklar ve “Paris Kulübü hükümlerinin olmaması”: Çin sözleşmeleri, bunu söylemeden borç verenlerin tercihli geri ödeme talep etmesine olanak tanıyor.
  4. Siyasete etki: İptal, hızlandırma ve istikrar hükümleri, Çinli borç verenlerin borç alan ülkelerdeki iç siyaset üzerinde etkili olmasına neden olabilir.
 4. Sonuç:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir