E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaşması Vatandaşların İşlerini Kolaylaştırıyor

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre, “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.”

E-devlet uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile avukatların kamusal bilgi ve belgelere elektronik ortamda erişmesi kolaylaşmış, davalara ilişkin belgelere UYAP, borçluya ait tapu bilgilerine TAKBİS , yüksek yargı kararlarına Yargıtay ve Danıştayemsal karar bankaları üzerinden ulaşmak mümkün olmuştur.

Ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile yargı çevresi dışında bulunan ya da mahkeme de hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. SEGBİS ile hem ifade alma ve sorgu işlemleri hem de duruşmalar video ile kayıt altına alınabilmektedir.

Türkiye’de avukatlar UYAP üzerinden dava açabilmekte, icra takibi yapabilmekte ve bunlar için gerekli harç ve avansları yatırabilmektedir. Ancak bu seçenek vatandaşlara sunulmamıştır.

Amerikan Yüksek Mahkemesi, Ağustos ayı başında yaptığı duyuruda 13 Kasım 2017 itibarıyla avukatların yanı sıra bireylerin başvurularını da elektronik ortamda kabul edeceğini ilan etmiştir.

Türkiye’de ise Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurular İnternet üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir