Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan kira sözleşmesini feshedebilir mi?

Aile konutu, eşlerin çocukları ile birlikte ortak hayatlarını sürdürdükleri mekandır. Bu konut, eşlerden veya aile bireylerinden birine ait olduğu gibi kiralanmış bir konut da olabilir. Konut, eşler tarafından birlikte kiralanmamış olsa da, Medeni Kanun hükümleri gereği kira sözleşmesinin feshi konusunda eşlerden biri, diğerinin rızası olmadan tek başına hareket edemez.

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Boşanma davası açıldığı takdirde kiralık aile konutunun durumu ne olacaktır?

Dava boyunca eşler ayrı yaşama hakkına sahip olurlar.  Aile konutunda kimin yaşayacağı konusunda anlaşamazlarsa hakkaniyet gereğince hakim, olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına boşanma kararıyla birlikte kendiliğinden karar verir.

Henüz boşanma gerçekleşmemiş olsa dahi dava sırasında sözleşme tarafı olmayan eş, sözleşmenin sürdürülmesinin kendisi bakımından çekilmez olduğu gerekçesiyle kira sözleşmesini feshetmek isteyebilir. Bu durumda yine mahkemeye başvurarak hakimin müdahalesi talep edilmeli ve fesih yetkisi talep edilmelidir.

Özetle, eşin sözleşmenin feshi konusunda rızası bulunmuyorsa, ancak hakim kararı ile tek başına fesih mümkündür.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir