Faydalı Model Nedir?

Patent veya faydalı model tescili daha önce 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenmekte iken, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte, 551 sayılı KHK yürürlükten kalkmıştır.

Faydalı model, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine başvurudan sonra 10 yıl süre ile, buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkı verir. Faydalı model belgesi almak, patent almaya göre daha kolay, kısa sürede ve az masrafla yapılabilen bir işlemdir.  Bu nedenle, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayiciler ile araştırma kuruluşlarını buluş yapma konusunda teşvik edecektir. Faydalı model, buluş sahibini tecavüz hallerine karşı 10 yıl süre ile korur.

Patent ve faydalı model arasındaki farkları ayrı bir yazıda inceleyeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir