Haciz yoluyla takip hangi hallerde ve nasıl yapılır?

  • Önceki maddelerde sayılan haller dışında takip, haciz yolu ile yapılır.
  • Borçlu tüccar sıfatını yeni kazanmışsa, sıfatı kazanmadan önce aleyhinde talep edilmiş hacizler iflasına hükmolunmadıkça eskisi gibi icra olunur.
  • Para cezası ve diğer amme hukukundan doğan borçların takibi, ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.
  • Devletin sözleşmeden veya haksız bir fiilden doğan alacakları hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümleri geçerlidir.

Haciz yoluyla takip:

1 – Umumiyetle:

Madde 46 – Takip diğer bütün hallerde haciz yolu ile yapılır. Borçlu tüccar sıfatını yeni iktisap etmişse bundan evvel aleyhinde talep edilmiş hacizler iflasına hükmolunmadıkça eskisi gibi icra olunur.

2 – Hukuku amme boçları:

Madde 47 – Para cezası ile diğer hukuku amme borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hükmü mahfuzdur. Şu kadar ki, Devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir