Hukuki Uyuşmazlıkların İnternet Aracılığıyla Çözümü Artık Mümkün

Türkiye’de her avukat kayıtlı olduğu baro bölgesinde[1] mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte[2] büro kurmakbürosunu görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba göstermek zorundadır[3]özel olarak çağrıldığı haller dışında büro dışında iş sahipleri ile hukuki danışmada bulunamaz ve iş kabul edemez[4].

Avukatın müvekkiller ile kendi bürosunda görüşmesi asıl olsa da, avukatlar telefonla veya SkypeFacetime gibi görüntülü görüşme uygulamaları ile müvekkilleri ile görüşmektedir.

Yurtdışında farklı yerlerde bulunan taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi için veri, ses ve görüntü aktaran uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca avukatların ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılmamak kaydıyla, İnternet sitesi üzerinden gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile İnternet’in kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan İnternet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “Sanal Ofis” benzeri uygulamaları kullanmasına izin verilmiştir. (TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği md. 9)

Dolayısıyla avukatın İnternet üzerinden hukuki danışmada bulunması ve iş kabul etmesi belli koşullar altında mümkündür.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FairClaims.com, İsveç’teki SwiftCourt.com İrlanda’daki FairAndSquare.ie gibi siteler tarafların aralarındaki hukuki uyuşmazlıkları çevrimiçi tahkim yoluyla çözmesine yardımcı olmaktadır.

Coparently uygulaması ise boşanmış eşlerin, çocuklarıyla kişisel ilişki kuracakları zamanları planlamasına, çocuk için yapılacak ortak harcamaları görüşmesine, çocuğun fotoğraflarını, okul ve hastane dosyalarını ve diğer önemli bilgilerini paylaşmasına uygun sanal ortamı sunmaktadır. Böylelikle çocukla kişisel ilişkinin kurulması mobil uygulama yardımıyla planlanmaktadır.

Toronto merkezli ClaimCast.com sitesi, bir kaza sonucunda bedensel veya maddi zarar görenlerin tazminat başvurularını hazırlamakta ve tazminat miktarı konusunda karşı taraf ile uzlaşma işlemlerine aracılık etmektedir.

[1] Avukatlık Kanunu md. 43

[2] TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği md. 4

[3] TBB Meslek Kuralları md. 12

[4] Avukatlık Kanunu md. 51

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir