İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Takip, ilamın icra dairesine verilmesiyle başlar. İsteyen alacaklıya kayıt numarasını gösteren bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

Takibin başlaması :

Madde 35 – Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İsteyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir