İcra ve İflas Kanununa göre İrtifak Haklarına ilişkin İlamların İcrası Nasıl Yapılır?

İrtifak haklarına mütedair ilamlar: 

Madde 31 – (Değişik: 14/1/2012-6103/41 md.)

Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir