İlam özelliğine sahip belgeler nelerdir?

İlam özelliğine sahip belgeler şunlardır:

  • Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar,
  • Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
  • para borcu ikrarını içeren re’sen düzenlenmiş noter senetleri,
  • istinaf ve temyiz kefaletnameleri
  • icra dairesindeki kefaletler,

Bu belgeler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir.

İcra dairesindeki kefaletler müteselsil kefalet sayılır.

İlam mahiyetini haiz belgeler :

Madde 38 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir