Kusurlu eşin hangi davranışları manevi tazminatı gerektirir?

 “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Buna göre, manevi tazminat isteyen eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir. Eşler boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu ise birbirinden manevi tazminat isteyemez.

Ayrıca boşanmaya sebep olan olaylardan dolayı az kusurlu tarafın manevi tazminat isteyebilmesi için  zarar oluşmalıdır.

Boşanmaya sebep olan olaylar ile kişilik haklarına saldırı sayılacak davranışlar çeşitlilik gösterdiği için kanunda tek tek sayılmamıştır. Bir eşin boşanmaya neden olan kusurlu davranışları aynı zamanda diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ise, o eş yararına manevi tazminata hükmedilmelidir.

(Yargıtay 2.HD. 2014/4693 E  2014/23081 K 18.11.2014)

Manevi tazminat tutarı,  tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak belirlenir.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir