Maden Tetkik ve Arama Kurumu ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün ürettiği bazı mal ve hizmet bedellerinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz veya indirimli tarife uygulanabilecek.

4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında, bu maddede sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından “üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı” hükme bağlanmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, Maden Tetkik ve Arama Kurumu ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün ürettiği bazı mal ve hizmet bedellerinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz veya indirimli tarife uygulanabilecek.

Maden Tetkik ve Arama Kurumu tarafından üretilen mal ve hizmetlerden yararlanmada 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) nolu cetvellerde* yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere ücretsiz veya indirimli tarife uygulanabilecek. İlgili Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından verilen analiz ve test hizmetleri ile üretilen veri, bilgi ve yayınlardan yayınlanmada kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile bu Enstitü tarafından desteklenen projeler kapsamında yer alanlara ücretsiz veya indirimli tarife uygulanabilecek. İlgili Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

* 5018 sayılı Kanuna ekli (I) nolu cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) nolu cetvelde özel bütçeli idareler, (III) nolu cetvelde düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) nolu cetvelde sosyal güvenlik kurumları yer almaktadır. 5018 sayılı Kanun ve ekli cetvelleri görmek için tıklayınız. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir