Ödeme emrinin alacaklıya verilecek nüshasına neler kaydedilir? Ödeme emrinin nüshası ne zaman alacaklıya verilebilir?

Alacaklıya verilecek ödeme emri nüshasına varsa itirazlar kaydedilir, itiraz edilmemişse edilmediği yazılır. İtirazdan sonra veya itiraz süresinin sona ermesi üzerine bu nüsha alacaklıya verilir.

3 – Alacaklıya verilecek nüsha:
Md. 64 – İtiraz, alacaklıya mahsus ödeme emri nüshasına kaydedilir. İtiraz vakı olmazsa bu husus dahi işaret olunur.
Bu nüsha itirazdan sonra veya itiraz müddetinin bitmesi üzerine alacaklıya verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir