Olağanüstü Hal ilan edilmesi Anayasal sınırlar içinde hükümete özel yetkiler verir.

Uluslararası ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku ilkelerine göre, olağanüstü dönem rejimi, en azından usule ilişkin iki ve maddi sınıra ilişkin beş koşula uygun olmalıdır.

Resmi makamlar, olağanüstü yönetime geçişten, uygulanacak ülkesel alan, alınacak önlemlerin içeriği ve zamanı ile bunların temel haklar üzerindeki etkilerinden halkı haberdar etmek zorundadırlar. Duyuru, ülke ölçeğinde saydamlık gereği olduğu halde, bildirim, uluslararası toplum ve diğer taraf devletlere yapılır. Burada amaç, Devletin belli yükümlülüklerini geçici bir süreyle yerine getirme olanaksızlığından -onları- haberdar etmektir.

Olağanüstü yönetimlerin maddi sınırları şunlardır:

  1.  geçicilik,
  2. ölçülülük,
  3. uluslararası hukukun diğer ilkeleri ile bağdaşırlık,
  4. ayrım yapmama ilkesi,
  5. belli haklara dokunamama ilkesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir