Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf ve Borçlardan Sorumluluk

Md. 244- Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

Md. 245- Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Md. 246- Eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir