28/02/2018

27/02/2018

26/02/2018

25/02/2018

24/02/2018

23/02/2018

22/02/2018

21/02/2018

20/02/2018

18/02/2018

17/02/2018

16/02/2018

15/02/2018

—   Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—   Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

—   Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/9)

—   Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

14/02/2018

13/02/2018

11/02/2018

10/02/2018

09/02/2018

08/02/2018

07/02/2018

06/02/2018

05/02/2018

04/02/2018

03/02/2018

02/02/2018

01/02/2018