Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf ve Borçlardan Sorumluluk

Md. 244- Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

Md. 245- Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Md. 246- Eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf ve Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Yönetim, yararlanma ve tasarruf

Md. 223 – Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

Md. 224 – Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.