Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme Kavramları Yasal Düzenlemeye Kavuştu.

yTBK 71. maddede tehlike sorumluluğunun genel ilkesi ve koşulları düzenlenmiştir. eBK’da, böyle bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, yTBK’da, kusursuz sorumluluk hâlleri ile ilgili sistematik bütünlüğün sağlanması ve özel kanunî düzenleme yapılması beklenmeksizin, gerektiğinde mahkeme kararlarıyla, tehlike sorumluluğunun kabulünün mümkün kılınması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir