Vefat eden kişinin yasal mirasçıları kimlerdir?

Ölen bir kişinin mirasçısı, kanunda sayılan kan hısımları, eşi, evlilik dışı hısımları, evlatlığı veya Devlet olabilir. Kan hısımlarının mirasçılığı bakımından üç zümre bulunmaktadır.

Birinci zümre altsoy zümresidir. Çocuklar, torunlar, torun çocukları ve onların çocuklarıdır. Çocuklar eşit payla mirasçıdır. Mirasbırakandan önce ölmüş çocuğun yerini eşit payla kendi çocukları alır.

Birinci zümrede mirasçı bulunmuyorsa, miras ikinci zümreye geçer. Birinci zümrede bir kişi dahi olsa, ikinci zümredeki kişiler mirasçı olamaz.

İkinci zümre, anne ve baba zümresidir. Anne veya babadan biri ölmüşse, o anne veya babadan olma kardeşler anne veya babanın payını eşit paylaşır. Kardeşlerden ölenin yerini kendi çocukları alır, kardeş çocuklarından ölenin yerini çocukları alır. Anne veya baba tarafında mirasçı yoksa, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara geçer.

İkinci zümrede mirasçı bulunmuyorsa, miras üçüncü zümreye geçer.

Üçüncü zümre büyükanne ve büyükbaba zümresidir. Büyükanne veya büyükbabadan mirasbırakandan önce ölenin yerini kendi çocukları (amca, hala, dayı, teyze) alır. Ölenin yaşayan altsoyu yoksa, aynı taraftaki diğer mirasçılara kalır. Bir taraftaki büyükanne ve büyükbaba yaşayan altsoyu olmadan vefat etmişse,  diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Sağ kalan eş,

  • birinci zümre (yani altsoy) ile birlikte mirasçı olursa 1/4,
  • ikinci zümre (yani anne-baba zümresi) ile birlikte mirasçı olursa 1/2,
  • üçüncü zümre (yani büyükanne-büyükbaba zümresi) ile birlikte mirasçı olursa 3/4 pay alır.
  • Üç zümrede de yaşayan mirasçı yoksa, mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır.
  • Eş mirasbırakandan önce ölmüşse, payı kendi çocuklarına geçmez.

Üç zümrede mirasçı bulunmuyorsa ve ölenin eşi de hayatta değilse, mirasın tümü devlete kalır.

Evlilik dışı doğmuş çocuklar da baba yönünden evlilik içi çocuk ile aynı şekilde mirasçı olur.

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir