Zamanaşımı Hakkında Yapılan Değişiklikler

eBK’nın 60 ıncı maddesinde, on yıllık uzun zamanaşımı süresi için kullanılan “zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren” şeklindeki ibarenin, haksız fiilin “zarar” unsuru gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle tazminat isteminin zamanaşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu ibare yTBK’nın 72’inci maddesinde, “her hâlde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak” şeklinde değiştirilmiş ve zaman aşımı 2-10 yıl olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, bu değişiklik göz önünde tutularak eBK’da on yıl olan en uzun zamanaşımı süresi de, bir yapının ayıplı olmasından sorumluluğu düzenleyen m. 244 ve ayıplı eserde zamanaşımını düzenleyen m. 478 bakımından yirmi yıla çıkarılmıştır.
.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir