Bir kişi hangi hallerde mirasçılıktan çıkarılabilir?

Bir mirasçının saklı payı yoksa, onun mirastan pay almayacağı şekilde ölüme bağlı tasarrufta bulunulabilir.

Saklı payı bulunan mirasçının mirasçılıktan çıkarılması ise ancak belli koşullar altında mümkün olur. Bu koşullar şunlardır:

  1. Mirasçı, mirasbırakana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, mirasçı saklı payının tamamı için mirasçılıktan çıkarılabilir.
  2. Mirasçı, mirasbırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, mirasçı saklı payının tamamı için mirasçılıktan çıkarılabilir.
  3. Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır. Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir