Ceza yargılamasında zorunlu müdafilik ne demektir? Kimler zorunlu müdafilikten yararlanabilir?

Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederek avukat bulundurulmasını istemesi halinde soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi için bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur.(CMK 150-1)

Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık;

  • çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise,
  • sanık veya şüpheliye alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç isnat edilmişse soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için sanık ve şüphelinin istemi aranmaksızın zorunlu olarak bir müdafi görevlendirilir. (CMK 150-2,3)

Devletin, sanık ve şüpheliye kovuşturma ve soruşturma yapabilmesi için zorunlu müdafi atamasını gerektirecek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar neleri kapsamaktadır?

Mağdurun; iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,yüzünün sürekli değişikliğine,gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, vücutta kemik kırılmasına neden olan, sonucunda ölüm meydana gelen işkence suçunu,

yağma,

Millete ve Devlete Karşı Suçları (Zimmet-İrtikap),

Devletin Güvenliğine Karşı Suçları(Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,Düşmanla işbirliği yapmak,Devlete karşı savaşa tahrik,Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,Düşman devlete maddi ve mali yardım),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçları(Anayasayı ihlal,Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan, Silahlı örgüt, Silah sağlama,Askeri komutanlıkların gasbı,Askeri komutanlıkların gasbı,Savaşta yalan haber yayma),

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk,

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçları kapsar.

Bu kategorideki diğer yazılar:

Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’ın internet sitesinde yer alan yazıların tüm hakları Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN’a ait olup tamamen kopyalanması ve başka yerde yayınlanması yasaktır.  Siteye veya sitenin herhangi bir sayfasına izin almadan link verilebilir. Siteden sitenin içindeki herhangi bir sayfadan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak  alıntı (iktibas) yapılabilir. Alıntıda, iktibas yapılan sayfanın linki belirtilmelidir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir